Pradžia

Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė (KHE)

Didžiausia atsinaujinančius išteklius naudojanti elektrinė Lietuvoje

Vilniaus trečioji termofikacinė elektrinė (TE-3)

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE)

Vienintelė tokio tipo elektrinė Baltijos šalyse

Mes vykdome šias veiklas

Energijos gamyba

„Lietuvos energijos gamyba“ turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti elektros energiją...

Skaityti plačiau

Projektai

Pagrindiniai „Lietuvos energijos gamybos“ projektai...

Skaityti plačiau

Konkursai

„Lietuvos energijos gamyba“, būdama perkančiąja organizacija, vykdo pirkimus...

Skaityti plačiau