Pradžia
en

Darbo užmokestis

Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį 2018 m. IV ketv. (prieš mokesčius, eurų)

 

Pareigos
Vardas, pavardė Vidutinė pastovioji mėnesinio atlygio dalis 1/12 metinės kintamos atlygio dalies už praėjusių metų rezultatus Vidutinis mėnesinis atlygis už stebėtojų tarybos nario veiklą Vidutinis mėnesinis atlygis už valdybos nario veiklą
Kitos išmokos
Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys
Rimgaudas Kalvaitis neaktualu
neaktualu
1014
neaktualu
-
Generalinis direktorius Eglė Čiužaitė 4.700 1.381 neaktualu neaktualu neaktualu
Valdybos pirmininkas Eglė Čiužaitė neaktualu neaktualu neaktualu 1.448 -
Valdybos narys Darius Kucinas neaktualu neaktualu neaktualu 869 -
Valdybos narys Mindaugas Kvekšas neaktualu neaktualu neaktualu 869 -
Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2018 m. IV ketv.
 
Generalinis direktorius
Aukščiausio lygmens vadovai
Vidurinio lygmens vadovai
Ekspertai, specialistai
Darbininkai
Iš viso
Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį laikotarpio pabaigai
1
3
34
202
132
372
Vidutinis darbo užmokestis (prieš mokesčius, eurų)
6124
4358
2373
1530
1012 1461

Daugiau informacijos apie Bendrovės vadovybei ir darbuotojams mokamą atlygį, atlygio politiką ir kt. pateikiama Bendrovės finansinėse ir veiklos ataskaitose.