Spausdinti

Bendrovės valdymas

Spausdinti

Valdyba

„Lietuvos energijos gamybos“ valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį ketveriems metams renka bendrovės stebėtojų taryba. Valdyba yra atskaitinga stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui. Šiuo metu „Lietuvos energijos gamybos“ valdybą sudaro:

bartlingas.jpg (1000x1000)

 Eglė Čiužaitė

 Valdybos pirmininkė

Pareigas eina:
nuo 2016 m. vasario 19 d.

Išsilavinimas:
Verslo administravimo bakalauro laipsnis, Bellevue University (JAV)
Finansų ir tarptautinio verslo mokslų magistro laipsnis, Aarhus University, School of Business and Social Sciences (Danija)

Karjera:
2003-2004 metais Parex banke dirbo projektų vadove. 2004-2005 metais Procter & Gamble Verslo plėtros departamente ėjo vadovės darbui su pagrindiniais klientais pareigas. 2007-2010 metais KPMG Baltics, UAB dirbo vyresniąja konsultante. 2010-2011 metais – AB LESTO strategijos ekspertė. 2011 metais pradėjo dirbti „Lietuvos energijos gamyboje", Verslo plėtros departamente, iš pradžių – projektų vadove, vėliau – departamento vadove. 2013 metais paskirta Finansų ir teisės departamento (nuo 2015 metų - Finansų ir administravimo departamentas) direktore. 2016 metų pradžioje trumpai dirbo AB ESO Finansų ir administravimo tarnybos direktore.

Pagrindinė darbovietė:
„Lietuvos energijos gamybos" generalinė direktorė.

Bendrovės akcijų neturi.

 

 Nerijus Rasburskis

 Valdybos narys

Pareigas eina:
nuo 2017 m. birželio 9 d.

Išsilavinimas:
Energetikos ir termoinžinerijos daktaro laipsnis, termoinžinerijos magistras, vadybos bakalauras (Kauno technologijos universitetas)

Karjera:
17 metų vadovavimo patirtis energetikos srityje, paskutinius dvejus metus jis eina „Lietuvos energija“, UAB, Kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktoriaus pareigas, taip pat valdybos nario pareigas UAB Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje ir UAB Kauno kogeneracinėje jėgainėje.

Pagrindinė darbovietė:
Lietuvos energijos Kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktorius.

Bendrovės akcijų neturi.

kucinas.jpg (1000x1000)

  Darius Kucinas

  Valdybos narys

Pareigas eina:
nuo 2013 m. rugsėjo 17 d.

Išsilavinimas:
Baigė Kauno technologijos universitetą, Elektrotechnikos ir automatikos katedrą, įgijo elektros energetikos inžinieriaus kvalifikaciją.

Karjera:
Nuo 1995 metų dirbo Kauno hidroelektrinėje, iš pradžių pamainos viršininku, paskui – Elektrotechninės tarnybos vadovu. 2012 metais pradėjo vadovauti „Lietuvos energijos gamybai" priklausančio Kombinuoto ciklo bloko tarnybai. Nuo 2013 metų spalio – „Lietuvos energijos gamybos" Gamybos departamento direktorius.

Pagrindinė darbovietė:
„Lietuvos energijos gamybos" Gamybos departamento direktorius.

Bendrovės akcijų neturi.

  Mindaugas Kvekšas

  Valdybos narys

Pareigas eina:
nuo 2015 m. gruodžio 31 d.

Išsilavinimas:
Stokholmo aukštosios ekonomikos mokyklos Rygoje ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis.

Karjera:
2007-2013 metais dirbo bendrovėje „KPMG Baltics“, kur vadovavo darbo grupėms audito bei sandorių sudarymo ir restruktūrizavimo srityse. Nuo 2014 m. sausio pradėjo dirbti „Lietuvos energijos gamyboje“ Finansų skyriaus vadovu.

Pagrindinė darbovietė:
„Lietuvos energijos gamybos“ Finansų ir administravimo departamento direktorius.

Bendrovės akcijų neturi.

Vadovybė

„Lietuvos energijos gamybos“ generalinė direktorė – Eglė Čiužaitė

Akcininkai

Pagrindinis „Lietuvos energijos gamybos“ akcininkas yra „Lietuvos energija", valdanti 96,75 proc. įmonės akcijų. Likusius 3,25 proc. įmonės akcijų valdo smulkieji akcininkai.

Įstatai

„Lietuvos energijos gamyba“, AB įstatai.