Spausdinti

Konkurencijos taryba: tretinio rezervo aukcione LEG netaikė nesąžiningų kainų ir nepiktnaudžiavo dominuojančia padėtimi

Spausdinti

2017 m. birželio 29 d.

Konkurencijos taryba (KT) atsisakė pradėti tyrimą dėl „Lietuvos energijos gamybos“ (LEG) veiksmų dalyvaujant pirmiausia aukcione, o vėliau ir derybose dėl tretinio aktyviosios galios rezervo. Šiandien paskelbtame KT nutarime skelbiama, jog nėra pagrindo įtarti, kad LEG teikdama pasiūlymą dėl tretinio rezervo užtikrinimo būtų taikiusi nesąžiningas ypač žemas kainas ar kad bendrovės veiksmai turėtų piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi požymių.

Tokį sprendimą KT priėmė išnagrinėjusi kito aukciono ir derybų dalyvio – „Kauno termofikacijos elektrinės“ – pateiktą pareiškimą. Juo buvo prašoma pradėti tyrimą dėl LEG veiksmų dalyvaujant perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ organizuotame tretinio aktyviosios galios rezervo aukcione ir tretinio aktyviosios galios rezervo derybose atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams.

Priminsime, kad šiais metais LEG tretinio rezervo, skirto antrinio avarinio galios rezervo atstatymui, paslaugą (rezervo paslaugos kiekis 224 MW) užtikrina Elektrėnų komplekso 7 bloku naudojant mazutą. Tuo tarpu tretinio rezervo, skirto įtampų valdymui 330 kV perdavimo tinkle ir antrinio avarinio galios rezervo atstatymui, paslaugą (rezervo paslaugos kiekis 260 MW) užtikrina 8 bloku tiek dujomis, tiek mazutu.

Tretinio rezervo paslaugos teikimo kaina neviršija Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) nutarimu perdavimo sistemos operatoriui nustatyto 32 mln. eurų biudžeto tretinio galios rezervo paslaugai įsigyti.

„Savo prioritetu laikome šalies energetinį saugumą ir patikimą paslaugų teikimą už konkurencingą, tačiau realias sąnaudas atitinkančią kainą. Perdavimo sistemos operatoriaus iniciatyva, metų pradžioje tretinio galios rezervo paslaugos teikimas Elektrėnuose buvo sėkmingai išbandytas. Džiaugiamės, kad šią paslaugą jau pusę metų patikimai teikiame už visiems vartotojams palankią kainą“, – sako „Lietuvos energijos gamybos“ vadovė Eglė Čiužaitė.

Tuo pačiu LEG tikisi, kad šis KT sprendimas paskatins atsakingas institucijas atsižvelgti į po pastarojo aukciono susidariusią situaciją ir greičiau informuoti tretinio aktyviosios galios rezervo rinkos dalyvius apie tai, pagal kokias taisykles tretinio rezervo paslauga bus įsigyjama 2018 metams. Pasak E. Čiužaitės, tai padėtų užtikrinti, kad susijusios rizikos būtų iš anksto suvaldytos, o VKEKK galėtų proaktyviai ir laiku atlikti metodikų pakeitimus. Rinkos dalyviai tuomet galėtų atsakingai aukcionui pasiruošti, sėkmingai jame dalyvauti ir nekaltintų vieni kitų galimais pažeidimais.