Spausdinti

Kruonio HAE plėtra – tarp svarbiausių energetikos sektoriaus projektų

Spausdinti

2017 m. birželio 22 d.

Nacionalinė elektros energijos gamintoja „Lietuvos energijos gamyba“ įvertino Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (Kruonio HAE) plėtros įrengiant penktąjį hidroagregatą galimybes. Analizės rezultatai rodo, kad šiandieninėmis rinkos sąlygomis elektrinės darbui pakanka esamos 900 MW galios, tačiau jos plėtra svarbi ateityje Lietuvoje užtikrinant pakankamus elektros energijos pajėgumus ir konkurencingą energetiką. Vakar pristatytame Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projekte Kruonio plėtra yra įtraukta į pagrindinių elektros energetikos sektoriaus darbų sąrašą.

Kruonio HAE gamybos pajėgumų išplėtimas numatytas pastatant penktąjį 225 MW galios asinchroninį hidroagregatą. „Lietuvos energijos gamyba“, vertindama penktojo KHAE agregato poreikį, nagrinėjo elektros energijos prekybos, rezervo, reguliavimo ir balansavimo paslaugų prielaidas ir perspektyvas. Po jungčių su Švedija ir Lenkija atsiradimo elektros energijos kainos biržoje krinta, o skirtumas tarp piko ir nakties kainų mažėja (2015 m. vidutinė elektros energijos kaina buvo 41,9 EUR/MWh, 2016 m. – 36,5 EUR/MWh (-13%), piko ir nakties kainos 2015 m. skyrėsi 1,9 karto, o 2016 m. – 1,6 karto).

„Dauguma prognozuojamų komercinės rinkos pokyčių nesuteikia didelių papildomų galimybių komercinei prekybai Kruonyje pagaminta elektros energija. Tuo pačiu aiškiai matome, kad penktojo agregato statyba būtų optimalus sprendimas siekiant trumpiausiais terminais išspręsti Baltijos šalių regiono elektros sistemos patikimumo ir saugumo problemą. Toks universalus agregatas leistų žymiai lanksčiau realiu laiku kompensuoti elektros trūkumą ar perteklių rinkoje – tai taps ypač aktualu, kai Lietuvos elektros energijos tinklas bus sinchronizuojamas su kontinentinės Europos tinklu“, – sako Eglė Čiužaitė, „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė.

Neseniai paskelbta Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemų operatorių parengta bendra Baltijos šalių elektros sistemos ilgalaikio adekvatumo analizė, parodė, kad Baltijos regione neilgai trukus turi atsirasti naujų patikimų ir lanksčių pajėgumų, kad būtų užtikrintas sklandus elektros sistemų darbas ir patikimas elektros energijos tiekimas. Kitu atveju, sistemai trūks 200 MW galios rezervo.

Didžiausią potencialą Kruonio HAE plėtrai sudaro būtent rezervo teikimo galimybė bei papildomas lanksčių gamybos pajėgumų, galinčių teikti balansavimo paslaugas, poreikis Baltijos regione. Tai bus ypač aktualu Baltijos regione plečiant elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumus, kas taip pat patenka tarp svarbiausių atnaujintos energetikos strategijos tikslų.

„Lietuvos energijos gamyba“ yra visiškai pasiruošusi inicijuoti ir iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros sistema įgyvendinti Kruonio HAE papildomo agregato projektą, siekiant užtikrinti rezervavimo ir balansavimo paslaugų teikimą. Tai padarysime, kai perdavimo sistemos operatorius ir kitos suinteresuotos šalys atsakys į aktualius klausimus dėl to, koks galios rezervo poreikis numatomas dirbant izoliuotame tinkle ruošiantis sinchronizacijai ir po jos, taip pat kokie techniniai reikalavimai bus keliami tokį galios rezervą užtikrinančiam įrenginiui“, – sako Kruonio HAE valdančios bendrovės vadovė.

Šiuo metu jau yra atlikta didelė dalis parengiamųjų KHAE plėtros projekto darbų, numatoma jo įgyvendinimo trukmė siektų apie ketverius metus. Remiantis viešai prieinamais duomenimis, penktasis Kruonio HAE hidroagregatas būtų pastatytas dukart greičiau ir kainuotų dukart mažiau negu užsienyje, pavyzdžiui, Estijoje, planuojamos investicijos į naujas hidroakumuliacines elektrines. Tokį pranašumą suteikia atlikti parengiamieji darbai bei turima bazinė infrastruktūra.

Priminsime, kad šiuo metu KHAE įrengti keturi hidroagregatai, o esama Kruonio HAE infrastruktūra yra visiškai pritaikyta naujam hidroagregatui. Vertinant naujausias technologines galimybes, penktasis Kruonio HAE hidroagregatas galėtų būti kur kas efektyvesnis ir lankstesnis nei keturi senieji įrenginiai tiek veikiant siurblio režimu, tiek gaminant elektros energiją.