Spausdinti

Lietuvos energijos paramos fondas kviečia teikti paraiškas

Spausdinti

2017 m. birželio 20 d.

Lietuvos energijos paramos fondas pradės skirstyti 2017 m. paramą. Nuo šių metų birželio 20 d. iki liepos 20 d. paramos gavėjo statusą turinčios ir fondo nustatytus kriterijus atitinkančios organizacijos gali teikti paraiškas dėl paramos gavimo.

Šiais metais fondo valdyba nustatė naują nacionalinio lygio paramos skyrimo kryptį – vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas. Likusios dvi kryptys – onkologinėmis ligomis sergančių vaikų rėmimas bei mokslo ir inovacijų skatinimas, remiant jaunųjų mokslininkų idėjas – liko nepakitusios. Paramos fondo biudžetą sudaro visų grupės įmonių įnašai, siekiantys iki 1 procento konsoliduotojo grupės įmonių grynojo pelno. Parama neskiriama ir negali būti naudojama politinėms partijoms ar kampanijoms finansuoti, ekstremaliam sportui remti.

„Atsakomybę ir vertės kūrimą visuomenei suprantame daug plačiau, nei vien per kokybiškai teikiamų energetikos paslaugų prizmę. Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės vystymuisi aktualias sritis, šiais metais vienu prioritetinių paramos sričių pasirinktas vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas. Tad tikimės sulaukti paraiškų iš organizacijų bei judėjimų, turinčių socialinių projektų, kuriais prisidedama prie socialinės atskirties mažinimo, įgyvendinimo praktikos. Kaip ir kasmet, tiek nacionaliniams, tiek regioniniams projektams parama bus skirstoma vertinant juos aiškiais ir viešai įvardintais kriterijais bei laikantis aukščiausių skaidrumo reikalavimų“, – teigia Lietuvos energijos paramos fondo valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.

Naują paramos kryptį fondo valdyba pasirinko dėl šalyje išryškėjusių socialinių tendencijų: Lietuva vis dar patenka tarp šalių, kuriose nusižudo daugiausia asmenų, registruojama daug smurto prieš vaikus atvejų, kas trečias mokinys patiria patyčias, daug vaikų auga socialinės rizikos šeimose. Fondo vadovybės manymu, vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas kuriant palankią vaikams ugdymo ir ugdymosi aplinką, suteikiant pozityviosios socializacijos kontekstą, prisidėtų prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės kūrimo bei išvardintų problemų sprendimo.

Kaip ir kiekvienais metais, paraiškų paramai gauti vertinimas vyks dviem etapais: administracinio paraiškos vertinimo metu bus įvertinamas paraiškos užpildymo taisyklingumas, o kokybinio vertinimo metu bus vertinamas paraiškos atitikimas paramos skyrimo kriterijams. Nacionalinės apimties projektams iš fondo paramai numatyto biudžeto bus skiriama 60 proc., bendruomenių, kurių aplinkoje veikia Grupės įmonės, t.y. regioniniams projektams – 40 proc.

„Lietuvos energijos“ paramos fondas įsteigtas 2014 metais siekiant apjungti ir koordinuoti visų grupės įmonių teikiamą paramą visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms. Paramos skyrimas per fondą leidžia užtikrinti paramos skyrimo skaidrumą ir grupės įmonių socialinės atsakomybės priemonių įgyvendinimą. Paramos fondas per 3 veiklos metus jau yra parėmęs 60 projektų ir veiklų.

Lietuvos energijos paramos fondo paraiškos formą bei kitus dokumentus galima rasti adresu: http://www.le.lt/index.php/atsakingas-verslas/paramos-f-o-n-d-a-s-/1035