Spausdinti

Preliminarūs neaudituoti „Lietuvos energijos gamybos“ 2017 m. pirmo pusmečio rezultatai

Spausdinti

2017 m. liepos 31 d.

„Lietuvos energijos gamyba“ skelbia preliminarius neaudituotus Bendrovės 2017 m. sausio-birželio mėn. finansinius rodiklius:

  • 2017 m. sausio-birželio mėn. Bendrovės pardavimo pajamos preliminariai sudaro 63,31 mln. eurų ir yra 8 proc. mažesnės nei 2016 m. sausio-birželio pardavimo pajamos (69,15 mln. eurų).
  • Preliminarus 2017 m. sausio-birželio mėn. Bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) siekia 27,08 mln. eurų ir yra 25 proc. didesnis negu 2016 m. sausio-birželio mėn. (21,66 mln. eurų).
  • Preliminarus Bendrovės grynasis pelnas 2017 m. sausį-birželį sudaro 10,28 mln. eurų ir yra 42 proc. mažesnis (2016 m. sausį-birželį – 17,79 mln. eurų).

Didžiausią įtaką Bendrovės pajamų sumažėjimui padarė mažesnės elektros energijos gamybos apimtys. Iš viso Bendrovės elektrinėse 2017 m. sausio-birželio mėn. pagaminta 14 proc. mažiau elektros energijos negu 2016 m. sausį-birželį – atitinkamai 549 GWh ir 636 GWh.

Ankstyvas šių metų pavasario potvynis ir lietinga vasaros pradžia gausiai pildė Nemuną, tad per Kauno A. Brazausko hidroelektrinės agregatus tekėjo daugiau vandens. 2017 m. sausį-birželį ši elektrinė pagamino 241 GW elektros energijos – tai 19 proc. daugiau negu 2016 m. sausį-birželį (203 GWh).

Didesnės gamybos apimtys Kaune iš dalies lėmė gerėjančius Bendrovės pelningumo rodiklius. Kitas veiksnys, padaręs reikšmingą įtaką Bendrovės EBITDA pokyčiui, yra tai, kad 2017 m. Bendrovės reguliuojamos veiklos pajamos nebėra mažinamos dėl komercinės gamybos pelno sureguliavimo bei 2010-2012 m. veiklos patikrinimo. Šie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimai, kuriais buvo sumažintos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų bei galios rezervų užtikrinimo paslaugų pajamos, 2016 m. sausio-birželio mėn. EBITDA rodiklį sumažino apie 11,1 mln. eurų.

Elektrėnų komplekse 2017 m. sausį-birželį pagaminta 79 GWh elektros energijos arba 51 proc. mažiau negu 2016 m. sausį-birželį (163 GWh). Pagrindinė gamybos mažėjimo yra didmeninėje rinkoje pastaruoju metu stebimas elektros energijos kainų mažėjimas. 2015 m. sausį-birželį „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje elektra vidutiniškai kainavo 37,8 eurų/MWh, 2016 m. sausį-birželį – 36,2 eurų/MWh, o 2017 m. sausį-birželį – jau 34,5 eurų/MWh.

Taigi, esant galimybei importuoti pigesnę elektros energiją, dujiniai Elektrėnų komplekso įrenginiai turi mažiau galimybių gaminti konkurencingą elektros energiją, tačiau patikimai užtikrina sistemai būtiną rezervą. „Kombinuoto ciklo bloką, trečdaliu efektyvesnį už senuosius blokus, įjungiame kainoms biržoje gerokai pakilus. Tuomet gamindamas palyginti didelį elektros energijos kiekį jis gali prisidėti prie jų stabilizavimo. Per 2017 m. sausį-birželį KCB buvo įjungtas 10 kartų (2016 m. sausį-birželį – 30 kartų) ir veikė sklandžiai“, – elektros energetikos sistemos saugumą užtikrinančio įrenginio patikimumą pabrėžia Eglė Čiužaitė, „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė.

Mažėjant dieninės ir naktinės kainų skirtumui biržoje parduota 16 proc. mažiau Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės pagamintos elektros energijos (2016 m. sausį-birželį – 271 GWh, 2017 m. sausį-birželį – 228 GWh), tačiau daugiau negu dvigubai išaugo parduotos reguliavimo elektros energijos kiekis (paslauga reikalinga elektros energijos pertekliui/trūkumui energetikos sistemoje subalansuoti). Kitos šios elektrinės teikiamos sisteminės paslaugos – antrinio galios rezervo – per 2017 m. sausį-birželį prireikė 7 kartus. 2016 m. sausį-birželį ši elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti skirta paslauga buvo aktyvuota net 40 kartų.

E. Čiužaitės teigimu, su šia elektrine susijęs vienas svarbiausių Bendrovės 2017 m. pirmojo pusmečio įvykių – baigta Kruonio HAE plėtros įrengiant penktąjį hidroagregatą galimybių analizė. Elektrinės plėtra svarbi ateityje Lietuvoje užtikrinant pakankamus elektros energijos pajėgumus ir konkurencingą energetiką, tad šis plėtros projektas yra įtrauktas į pagrindinių planuojamų elektros energetikos sektoriaus darbų sąrašą.

Bendrovės grynojo pelno pokytyje (lyginant 2017 m. sausio-birželio mėn. ir 2016 m. sausio-birželio mėn. rezultatus) ir toliau smarkiai atsispindi vienkartinių veiksnių įtaka – 2016 m. pradžioje buvo apskaitytas Bendrovės verslo dalies pardavimas, grynojo pelno rezultatą padidinęs 16,6 mln. eurų. Eliminavus šį faktorių iš 2016 metų rezultatų, 2017 m. sausio-birželio mėnesių grynasis pelnas būtų beveik 9 kartus didesnis negu 2016 m. sausį-birželį (1,2 mln. eurų).

„Jau beveik metus kryptingai dirbame įgyvendindami atnaujintą „Lietuvos energijos gamybos“ strategiją. Džiaugiuosi, kad šių metų veiklos ir finansinius rezultatus lygindami su praėjusių metų rezultatais jau po pirmojo pusmečio galime pastebėti teigiamus poslinkius didinant sąnaudų valdymo efektyvumą ir Bendrovės pelningumą“, – sako „Lietuvos energijos gamybos“ vadovė.

2017 m. sausio-birželio mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas bus paskelbti 2017 m. rugpjūčio 31 d.