Spausdinti

Kuro ūkio veiklos optimizavimas

Spausdinti

Pasikeitus Elektrėnų komplekso veiklos apimtims, turimos kuro ūkio apimtys neatitinka faktinio įmonės kuro ūkio saugojimo poreikio, nes turimos talpos išnaudojamos tik apie 13 proc.

Šiuo metu EK saugoma 40.000 tonų mazuto, 2015 m. rugsėjo mėn. buvo atsisakyta saugoti valstybinį mazuto rezervą. Be to, per ateinančius 8 metus (2016 - 2023), skaičiuojama, kad mazutas EK bus deginamas tik iki 2 savaičių per metus.

Šilumos gamybai pasitelkus alternatyvius energetinius išteklius ir mazuto, kaip energetinio kuro, panaudojimą mažinant iki minimalaus, įmonei tampa nebeefektyvu išlaikyti esamos apimties EK kuro ūkį.

Darbai

Atsižvelgiant į įmonės veiklos perspektyvas ir strategines kryptis, parengta EK kuro ūkio sutvarkymo programa, kuria siekiama atsisakyti dalies šiuo metu turimų ir nenaudojamų įrenginių, reorganizuoti kuro ūkį dviejų mazuto linijų veikimui bei užtikrinti teritorijos atitikimą aplinkos apsaugos reikalavimams.

Programa vykdoma trimis etapais:

I etapas – optimizavimas – trunka nuo 2015-11-30 iki 2018-12-31.

II etapas – išvalymas – trunka nuo 2019-01-01 iki 2022-12-31.

III etapas – rekultivavimas – trunka nuo 2023-01-01 iki 2026-12-31.

Naudos

  • Atsisakoma mazuto naudojimo.
  • Optimizuojamos darbo vietos.
  • Sutvarkoma kuro ūkio teritorija.
  • Panaikinami taršos šaltiniai.
  • Pagerinami aplinkosauginiai rodikliai.