Spausdinti

Pagrindiniai gamybos ir pardavimų rodikliai

Spausdinti

„Lietuvos energijos gamyba“ turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti elektros energiją. Iš viso per 2016 m. parduota 1,37 TWh Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos. Palyginti su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, visose Bendrovės elektrinėse bendrai pagamintas elektros energijos kiekis sumažėjo 31,7 proc. (nuo 2,01 TWh). Tokį rezultatą lėmė tai, kad 2016 m. mažiau gaminta Elektrėnų komplekse, taip pat šiek tiek mažiau, palyginti su 2015 m., parduota ir Kruonio HAE pagamintos elektros energijos. Didelę įtaka šių elektrinių veiklai turėjo nuo 2016 m. pradžios panaikinta remtinos elektros energijos gamybos kvota ir pradėjusios veikti naujosios elektros energijos jungtys su Švedija bei Lenkija. Tuo metu elektros energijos gamybos apimtys Kauno A. Brazausko HE augo (žr. paveikslą žemiau).

 

Bendrovės valdomose elektrinėse pagaminta ir parduota elektros energija (TWh)

Per 2016 m. parduota 0,49 TWh Elektrėnų komplekse pagamintos elektros energijos. 2015 m. Elektrėnuose buvo pagaminta 1,07 TWh. Toks skirtumas susidarė dėl to, kad 2015 m. gamybai Elektrėnuose dar buvo skirta kvota ir ji buvo remiama iš VIAP biudžeto. Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą Elektrėnų komplekso blokų veikla 2015 m. koncentruota į šiltąjį metų laikotarpį, tad kombinuoto ciklo blokas nuo balandžio vidurio veikė beveik nenutrūkstamai iki pat spalio. Nuo 2016 m. pradžios elektros energijos gamybos kvotos panaikintos, tad 2016 m. Elektrėnų komplekse buvo teikiamos VIAP bei tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos. Kombinuoto ciklo blokas veikė elektros energijos vartojimo piko metu, tai yra tuomet, kai elektros kaina buvo didžiausia ir buvo galima pateikti aplinkinėse šalyse konkurencingą gamybos šiuo įrenginiu pasiūlymą. Beveik visais atvejais ryte jis buvo leidžiamas, o vakare stabdomas. Kombinuoto ciklo blokas per 2016 m. į tinklą iš viso buvo įjungtas 58 kartus (2015 m. – tik 14 kartų). Nepaisant tokių dažnų paleidimų, KCB veikė patikimai, o per 2016 m. Bendrovei pavyko reikšmingai sumažinti elektros energijos gamybos sąnaudas. Sąnaudų mažėjimas Elektrėnų komplekse siekė beveik 10 proc., o tai neša tiesioginę naudą elektros energijos vartotojams, nes prisideda prie elektros energijos tarifo mažinimo. KCB pagaminta konkurencinga elektros energija buvo parduota rinkoje ir per metus leido uždirbti beveik 6 mln. eurų bendrojo pelno, kuris bus skirtas VIAP tarifo vartotojams sumažinimui.

Kruonio HAE veikla 2016 m. taip pat skyrėsi nuo ankstesnių metų. Ši elektrinė per 2016 m., ypač pirmojoje metų pusėje, daug kartų pasitelkta į pagalbą elektros energetikos sistemai. Kruonio HAE avarinis rezervas per 2016 m. buvo aktyvuotas 57 kartus. Palyginimui, per 2015 m. avarinis rezervas šioje elektrinėje buvo aktyvuotas tik 20 kartų. Avarinį rezervą, kuriam teikti priskirti du elektrinės agregatai, perdavimo sistemos operatorius aktyvuoja tuomet, kai reikia kompensuoti staigų į Lietuvą patenkančios elektros energijos kiekio sumažėjimą. Daugelis šio rezervo aktyvavimo atvejų buvo susiję su netikėtais bandomuoju režimu veikusios elektros jungties su Švedija „NordBalt“ atsijungimais. Taigi, dalį (apie 0,05 TWh) šios elektrinės 2016 m. iš viso pagamintos elektros energijos sudarė avarinis rezervas, o didžiąją dalį (0,52 TWh) Bendrovė pardavė rinkoje. 2015 m. buvo parduota 28,8 proc. daugiau šios elektrinės pagamintos elektros energijos – 0,67 TWh.

Lyginant 2016 m. duomenis su 2015 m. duomenimis matyti, kad elektros energijos gamyba Kauno A. Brazausko HE didėjo. Šioje elektrinėje 2016 m. pagaminta ir parduota 0,36 TWh elektros energijos. Tai – 32,4 proc. daugiau negu per 2015 m. (0,27 TWh). Kauno A. Brazausko HE daugiau gamino dėl didesnio vandens kiekio Nemuno upėje.