Spausdinti

Bendrovės valdymas

Spausdinti

Valdyba

„Lietuvos energijos gamybos“ valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį ketveriems metams renka bendrovės stebėtojų taryba. Valdyba yra atskaitinga stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui. Šiuo metu „Lietuvos energijos gamybos“ valdybą sudaro:

bartlingas.jpg (1000x1000)

 Eglė Čiužaitė

 Valdybos pirmininkė

Pareigas eina:
nuo 2017 m. rugsėjo 22 d. (dirbo ankstesnėje kadencijoje nuo 2016 m. vasario 19 d. iki 2017 m. rugsėjo 17 d.)

Išsilavinimas:
Verslo administravimo bakalauro laipsnis, Bellevue University (JAV)
Finansų ir tarptautinio verslo mokslų magistro laipsnis, Aarhus University, School of Business and Social Sciences (Danija)

Karjera:
2003-2004 metais Parex banke dirbo projektų vadove. 2004-2005 metais Procter & Gamble Verslo plėtros departamente ėjo vadovės darbui su pagrindiniais klientais pareigas. 2007-2010 metais KPMG Baltics, UAB dirbo vyresniąja konsultante. 2010-2011 metais – AB LESTO strategijos ekspertė. 2011 metais pradėjo dirbti „Lietuvos energijos gamyboje", Verslo plėtros departamente, iš pradžių – projektų vadove, vėliau – departamento vadove. 2013 metais paskirta Finansų ir teisės departamento (nuo 2015 metų - Finansų ir administravimo departamentas) direktore. 2016 metų pradžioje trumpai dirbo AB ESO Finansų ir administravimo tarnybos direktore.

Pagrindinė darbovietė:
„Lietuvos energijos gamybos" generalinė direktorė.

Bendrovės akcijų neturi.

kucinas.jpg (1000x1000)

  Darius Kucinas

  Valdybos narys

Pareigas eina:
nuo 2017 m. rugsėjo 22 d. (dirbo ankstesnėje kadencijoje nuo 2013 m. rugsėjo 17 d. iki 2017 m. rugsėjo 17 d.)

Išsilavinimas:
Elektros energetikos inžinieriaus bakalauro laipsnis, Kauno technologijos universitetas, Elektrotechnikos ir automatikos katedra

Karjera:
Nuo 1995 metų dirbo Kauno hidroelektrinėje, iš pradžių pamainos viršininku, paskui – Elektrotechninės tarnybos vadovu. 2012 metais pradėjo vadovauti „Lietuvos energijos gamybai" priklausančio Kombinuoto ciklo bloko tarnybai. Nuo 2013 metų spalio – „Lietuvos energijos gamybos" Gamybos departamento direktorius.

Pagrindinė darbovietė:
„Lietuvos energijos gamybos" gamybos direktorius.

Bendrovės akcijų neturi.

  Mindaugas Kvekšas

  Valdybos narys

Pareigas eina:
nuo 2017 m. rugsėjo 22 d. (dirbo ankstesnėje kadencijoje nuo 2015 m. gruodžio 31 d. iki 2017 m. rugsėjo 17 d.)

Išsilavinimas:
Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis, Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla Rygoje

Karjera:
2007-2013 metais dirbo bendrovėje „KPMG Baltics“, kur vadovavo darbo grupėms audito bei sandorių sudarymo ir restruktūrizavimo srityse. Nuo 2014 m. sausio pradėjo dirbti „Lietuvos energijos gamyboje“ Finansų skyriaus vadovu.

Pagrindinė darbovietė:
„Lietuvos energijos gamybos“ finansų ir administravimo direktorius.

Bendrovės akcijų neturi.

 Nerijus Rasburskis

 Valdybos narys

 

Pareigas eina:
nuo 2017 m. rugsėjo 22 d. (dirbo ankstesnėje kadencijoje nuo 2017 m. birželio 9 d. iki 2017 m. rugsėjo 17 d.)

Išsilavinimas:
Energetikos ir termoinžinerijos daktaro, termoinžinerijos magistro, vadybos bakalauro laipsniai, Kauno technologijos universitetas

Karjera:
17 metų vadovavimo patirtis energetikos srityje, paskutinius dvejus metus jis eina „Lietuvos energija“, UAB, Kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktoriaus pareigas, taip pat valdybos nario pareigas UAB Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje ir UAB Kauno kogeneracinėje jėgainėje.

Pagrindinė darbovietė:
Lietuvos energijos Kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktorius.

Bendrovės akcijų neturi.

Vadovybė

„Lietuvos energijos gamybos“ generalinė direktorė – Eglė Čiužaitė

Akcininkai

Pagrindinis „Lietuvos energijos gamybos“ akcininkas yra „Lietuvos energija", valdanti 96,75 proc. įmonės akcijų. Likusius 3,25 proc. įmonės akcijų valdo smulkieji akcininkai.

Įstatai

„Lietuvos energijos gamyba“, AB įstatai.