Spausdinti

Darbo užmokestis

Spausdinti

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis (2017 m.)

 
Įmonės vadovas
Aukščiausio lygmens vadovai
Vidurinio lygmens vadovai
Ekspertai, specialistai
Darbininkai
Iš viso
Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį
1
4*
34
216
137
392
Vidutinis darbo užmokestis, eurų
5.576
4.455
2.124
1.376
898
1.309

* Bendrovės valdyboje 2017 m. gruodžio 31 d. buvo keturi asmenys (pirmininkė, einanti generalinio direktoriaus pareigas, du nariai, einantys departamentų vadovų pareigas, bei vienas narys, neužimantis Bendrovėje vadovaujančių pareigų). Bendrovės darbuotojų sąrašuose 2017 m. gruodžio 31 d. buvo Adomas Birulis, kuris iš valdybos nario pareigų atsistatydino nuo 2017 m. sausio 6 d. Verslo vystymo direktoriaus pareigas 2017 m. gruodžio 31 d. ėjęs asmuo nebuvo valdybos narys.

Daugiau informacijos apie Bendrovės vadovybei ir darbuotojams mokamą atlygį, atlygio politiką ir kt. pateikiama Bendrovės finansinėse ir veiklos ataskaitose.