Spausdinti

Darbo užmokestis

Spausdinti

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis (2016 m. sausio-rugsėjo mėn.)

 
Įmonės vadovas
Aukščiausio lygmens vadovai
Vidurinio lygmens vadovai
Ekspertai, specialistai
Darbininkai
Iš viso
Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį
1
3
30
223
147
404
Vidutinis darbo užmokestis, eurų
5.434
3.440
2.001
1.351
870
1.243

Daugiau informacijos apie atlygį, atlygio politiką ir kt. pateikiama Bendrovės finansinėse ir veiklos ataskaitose.