Spausdinti

Darbo užmokestis

Spausdinti

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis (2016 m.)

 
Įmonės vadovas
Aukščiausio lygmens vadovai
Vidurinio lygmens vadovai
Ekspertai, specialistai
Darbininkai
Iš viso
Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį
1
3
31
218
146
399
Vidutinis darbo užmokestis, eurų
5.525
3.554
2.050
1.347
871
1.251

Daugiau informacijos apie atlygį, atlygio politiką ir kt. pateikiama Bendrovės finansinėse ir veiklos ataskaitose.