Spausdinti

Darbo užmokestis

Spausdinti

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis (2017 m. sausio-kovo mėn.)

 
Įmonės vadovas
Aukščiausio lygmens vadovai
Vidurinio lygmens vadovai
Ekspertai, specialistai
Darbininkai
Iš viso
Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį
1
4*
36
216
147
404
Vidutinis darbo užmokestis, eurų
5.390
3.822
2.068
1.372
871
1.274

* Bendrovės valdyboje 2017 m. kovo 31 d. buvo keturi asmenys (pirmininkė, einanti generalinio direktoriaus pareigas, ir trys nariai, einantys departamentų vadovų pareigas). Bendrovės darbuotojų sąrašuose 2017 m. kovo 31 d. dar buvo Verslo vystymo departamento vadovas Adomas Birulis, kuris iš valdybos nario pareigų atsistatydino nuo 2017 m. sausio 6 d. 

Daugiau informacijos apie atlygį, atlygio politiką ir kt. pateikiama Bendrovės finansinėse ir veiklos ataskaitose.