Spausdinti

Stebėtojų taryba

Spausdinti

Stebėtojų taryba suformuojama ketverių metų kadencijai. Tarybą, kurią turi sudaryti ne mažiau nei vienas trečdalis nepriklausomų narių, renka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės įstatuose numatytos stebėtojų tarybos kompetencijos apima valdybos ir generalinio direktoriaus veiklos priežiūrą, atsiliepimų ir pasiūlymų dėl bendrovės strategijos, finansų, bendrovės organų veiklos ir jų priimtų sprendimų teikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai ir generaliniam direktoriui.

Šiuo metu „Lietuvos energijos gamybos“ stebėtojų tarybą sudaro:

keizeris_f8_ok_2.jpg (500x500)

Mindaugas Keizeris

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Išsilavinimas:
Vilniaus universitetas, verslo administravimo ir vadybos bakalauro laipsnis.
Vilniaus universitetas, tarptautinio verslo magistro laipsnis.

Karjera:
2003–2005 metais Susisiekimo ministerijoje dirbo Projektų metodologijos poskyrio vedėju, vidaus auditoriumi. 2005–2007 metais ėjo finansų ministro patarėjo pareigas. 2007–2008 metais buvo UAB „SF patarėjas“ direktorius. Nuo 2008 metų dirbo VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“, iš pradžių ekspertu, vėliau – direktoriaus pavaduotoju. 2012–2013 metais ėjo UAB „Visagino atominė elektrinė“ Organizacijos vystymo departamento direktoriaus pareigas. Nuo 2013 metų – „Lietuvos energija“, UAB valdybos narys ir Strategijos ir plėtros direktorius. Taip pat yra UAB „Duomenų logistikos centras“ valdybos narys, UAB „Elektros tinklo paslaugos“ ir Energijos tiekimas UAB valdybos pirmininkas.

Pagrindinė darbovietė:
„Lietuvos energija“, UAB, Strategijos ir plėtros direktorius.

Bendrovės akcijų neturi.

keizeris_f8_ok_2.jpg (500x500)

Dominykas Tučkus

Stebėtojų tarybos narys

Išsilavinimas:
L. Bocconi universitetas (Milanas, Italija), Verslo vadybos ir administravimo bakalauro laipsnis.
L. Bocconi universitetas (Milanas, Italija), Finansų magistro laipsnis.

Karjera:
2005 metais dirbo analitiku „Hansa" banke investicijų valdymo srityje. 2007-2008 metais dirbo finansų analitiku UAB Alta Capital Partners. 2008-2010 metais dirbo vyresniuoju finansų analitiku Austrijoje, investicinėje įmonėje Vienna Capital Partners. 2010-2011 metais dirbo vyresniuoju konsultantu strateginių konsultacijų įmonėje Delta Partners Group, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. 2011 metais pradėjo dirbti „Lietuvos energijoje" (buvusi VAE) Ekonomikos skyriaus viršininku. 2013 metais paskirtas UAB LITGAS generaliniu direktoriumi. 2015 m. tapo „Lietuvos energija“, UAB, valdybos nariu, Gamybos ir paslaugų direktoriumi.

Pagrindinė darbovietė:
„Lietuvos energija“, UAB, valdybos narys, Gamybos ir paslaugų direktorius.

Bendrovės akcijų neturi.

vilkas_f8_ok_2.jpg (500x500)

Pranas Vilkas

Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys

Išsilavinimas:
Kauno politechnikos institutas (dabar – Kauno technologijos universitetas), inžinierius mechanikas.
Užsiėmė akademine veikla, devynių išradimų autorius.

Karjera:
1952-1991 metais dirbo eksperimentinėse gamyklose, tyrimų institutuose, sukaupė didelę konstruktoriaus, vyriausiojo inžinieriaus, gamybos vadovo darbo patirtį. 1991-2000 metais ėjo UAB „Brown & Sharpe-Precizika“ generalinio direktoriaus pareigas. 2000-2008 metais buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys. 2013 metais paskirtas „Lietuvos energijos gamyba“, AB stebėtojų tarybos nariu.

Bendrovės akcijų neturi.