Spausdinti

Narystė

Spausdinti

Tarptautinės ir nacionalinės organizacijos

„Lietuvos energijos gamyba“ aktyviai dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje. Tai padeda formuoti bendrovės poziciją, siekiant palaikyti glaudžius ryšius su elektros rinkos partneriais.

Lietuvos elektros energetikos asociacija

2011 m. birželį įsteigtos Nacionalinės  Lietuvos elektros asociacijos, kurios steigėjos yra Lietuvos elektros energetikos sektoriaus įmonės „Lietuvos energijos gamyba“, LESTO, LITGRID ir „Technologijų ir inovacijų centras“, viena svarbiausių funkcijų yra užtikrinti tinkamą Lietuvos energetikos sektoriaus atstovavimą Europos elektros energetikos asociacijoje EURELECTRIC.

EurElectric

(Elektros pramonės asociacija Europoje)

EURELECTRIC jungia elektros gamybos, tiekimo, prekybos ir skirstymo organizacijas Europos Sąjungoje ir Europoje. EURELECTRIC atstovauja bendriems elektros pramonės interesams Europos lygmenyje, taip pat bendradarbiauja su kitais kontinentais. EURELECTRIC misija – prisidėti prie elektros pramonės išsivystymo ir konkurentiškumo bei didinti elektros vaidmenį visuomenės pažangoje. EURELECTRIC nariai atstovauja savo šalį per nacionalines energetikos sektoriaus asociacijas. Šiuo metu asociaciją vienija 33 tikrieji nariai iš 27 ES šalių. Asociacija pradėjo veiklą 1999 m. gruodį, susijungus dviem asociacijoms UNIPEDE ir EURELECTRIC.