Spausdinti

Investuotojo kalendorius

Spausdinti

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, veiklos rezultatų skelbimo 2017 m. kalendorius

  • Sausio 31 d. – preliminarūs neaudituoti 2016 m. dvylikos mėnesių Bendrovės finansiniai rodikliai*;
  • Vasario 28 d. – audituotos Bendrovės 2016 m. finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas;
  • Balandžio 28 d. – preliminarūs neaudituoti 2017 m. trijų mėnesių Bendrovės finansiniai rodikliai*;
  • Gegužės 15 d. – 2017 m. trijų mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;
  • Liepos 31 d. – preliminarūs neaudituoti 2017 m. šešių mėnesių Bendrovės finansiniai rodikliai*;
  • Rugpjūčio 31 d. – 2017 m. šešių mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;
  • Spalio 31 d. – preliminarūs neaudituoti 2017 m. devynių mėnesių Bendrovės finansiniai rodikliai*;
  • Lapkričio 17 d. – 2017 m. devynių mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas.

2017 m. kovo 24 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

*Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai), EBITDA, pardavimo pajamos.