Spausdinti

Energijos išteklių įsigijimai

Spausdinti
Įsigyjančioji organizacija: „Lietuvos energijos gamyba“, AB
Adresas: Elektrinės g. 21, LT - 26108 Elektrėnai
Kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 278 2907, faks. (8 5) 278 2906, el. paštas: info@le.lt
 
 

ENERGIJOS IR KURO PIRKIMAI 2018 M.

1. Pirkimo objekto pavadinimas: elektros energijos pirkimas
Numatomas kiekis: iki 500 000 000 kWh
Numatoma pirkimo pradžia ir būdas: 2018 m. I ketvirtis, skelbiamos derybos
Ketinamos sudaryti sutarties trukmė: 365 d.

Pirkimo sąlygos   Skelbimas   Pirkimo sutarties projektas  Pirkimo procedūrų ataskaita Techninė užduotis   Sutarties – suderinimo akto priedas Nr.3  

2. Pirkimo objekto pavadinimas: gamtinės dujos elektros ir šilumos gamybai
Numatomas kiekis: iki 600 000 MWh
Pirkimo pradžia ir būdas: 2018 m. III ketvirtis, atviras konkursas
Ketinamos sudaryti sutarties trukmė: nuo 2019 m. sausio 1 d. 7 val. iki 2020 m. sausio 1 d. 7 val.

Konkurso sąlygos   Pirkimo sutartis   Skelbimas

3. Pirkimo objekto pavadinimas: biokuras
Numatomas kiekis: iki 11 500 tne
Numatoma pirkimo pradžia ir būdas: 2018 m. I; II; III; IV ketvirčiai, energijos išteklių įsigijimas biržoje
Ketinamos sudaryti sutarties trukmė: 365 d.

KURO PIRKIMAI 2017 M.

1. Pirkimo objekto pavadinimas: gamtinės dujos elektros ir šilumos gamybai
Numatomas kiekis: iki 1 200 000 MWh
Pirkimo pradžia ir būdas: 2017 m. I ketvirtis, atviras konkursas
Ketinamos sudaryti sutarties trukmė: nuo sudarymo dienos iki 2018 m. sausio 1 d. 7 val.

Pirkimo sąlygos  Skelbimas   Ataskaita  Pirkimo sąlygų tikslinimas

2. Pirkimo objekto pavadinimas: kūrenamasis mazutas šilumos ir elektros gamybai
Numatomas kiekis: Iki 25000 t
Pirkimo pradžia ir būdas: 2017 m. II ketvirtis, atviras konkursas
Ketinamos sudaryti sutarties trukmė: 12 mėn. nuo pirkimo sutarties sudarymo

Konkurso sąlygos   Skelbimas   Paaiškinimas   Paaiškinimo Priedas Nr.1   Pranešimas    Pirkimų sąlygų tikslinimas  Pirkimo pabaigos ataskaita

3. Pirkimo objekto pavadinimas: gamtinės dujos elektros ir šilumos gamybai
Numatomas kiekis: iki 1 200 000 MWh
Pirkimo pradžia ir būdas: 2017 m. IV ketvirtis, atviras konkursas
Ketinamos sudaryti sutarties trukmė: nuo 2018 m. sausio 1 d. 7 val. iki 2019 m. sausio 1 d. 7 val.

Pirkimo sąlygos   Skelbimas    Pirkimo sąlygų tikslinimas    Ataskaita

4. Pirkimo objekto pavadinimas: biokuras
Numatomas kiekis: iki 11 500 tne
Numatoma pirkimo pradžia ir būdas: 2017 m. I; II; III; IV ketvirčiai, energijos išteklių įsigijimas biržoje
Ketinamos sudaryti sutarties trukmė: 365 d.

KURO PIRKIMAI 2016 M.

1. Pirkimo objekto pavadinimas: gamtinės dujos elektros gamybai
Numatomas kiekis: iki 600 000 MWh
Numatoma pirkimo pradžia ir būdas: 2016 m. Ketvirtis: I, atviras konkursas
Ketinamos sudaryti sutarties trukmė: 2016 m. vasaris–gruodis.

Konkurso sąlygos   Skelbimai   Ataskaita

2. Pirkimo objekto pavadinimas: gamtinės dujos šilumos gamybai
Numatomas kiekis: iki 17 250 MWh
Numatoma pirkimo pradžia ir būdas: 2016 m. Ketvirtis: II, atviras konkursas
Ketinamos sudaryti sutarties trukmė: 2016 m. gegužė–gruodis.

Konkurso sąlygos   Skelbimai   Ataskaita

3. Pirkimo objekto pavadinimas: gamtinės dujos elektros gamybai
Numatomas kiekis: iki 400 000 MWh
Numatoma pirkimo pradžia ir būdas: 2016 m. Ketvirtis: IV, atviras konkursas
Ketinamos sudaryti sutarties trukmė: 2016 m. lapkritis–gruodis.

Konkurso sąlygos   Skelbimas   Ataskaita

4. Pirkimo objekto pavadinimas: gamtinės dujos elektros ir šilumos gamybai
Numatomas kiekis: iki 1 200 000 MWh
Numatoma pirkimo pradžia ir būdas: 2016 m. Ketvirtis: IV, atviras konkursas
Ketinamos sudaryti sutarties trukmė: 2017 m. sausis–gruodis.

Konkurso sąlygos   Skelbimas   Ataskaita

5. Pirkimo objekto pavadinimas: biokuras
Numatomas kiekis: iki 15 500 tne
Numatoma pirkimo pradžia ir būdas: 2016 m. Ketvirtis: I;II;III;IV. Energijos išteklių įsigijimas biržoje
Ketinamos sudaryti sutarties trukmė: 365 d.

6. Pirkimo objekto pavadinimas: gamtinės dujos
Numatomas kiekis: iki 37 000 MWh
Numatoma pirkimo pradžia ir būdas: 2016 m. Ketvirtis: I;II;III;IV. Energijos išteklių įsigijimas biržoje
Ketinamos sudaryti sutarties trukmė: 365 d.

 

„Lietuvos energijos gamyba“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ reikalavimais, skelbia informaciją apie energijos išteklių įsigijimus biržoje. Aktuali informacija pateikiama šiame dokumente (nuoroda).