Spausdinti

Kovo 24 d. šaukiamas eilinis visuotinis „Lietuvos energijos gamybos“ akcininkų susirinkimas, siūloma mokėti dividendus

Spausdinti

2017 m. vasario 28 d.

„Lietuvos energijos gamybos“ valdyba priėmė sprendimą 2017 m. kovo 24 d. sušaukti eilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą.

Susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose. Susirinkimo pradžia – 2017 m. kovo 24 d., 9.00 val.

Akcininkams siūloma pritarti „Lietuvos energijos gamybos“ 2016 m. metiniam pranešimui, patvirtinti audituotą 2016 m. „Lietuvos energijos gamybos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir paskirstyti 2016 m. „Lietuvos energijos gamybos“ pelną (nuostolius).

Bendrovė siūlo už antrąjį 2016 m. pusmetį siūlo išmokėti 12,702 mln. eurų dividendų, arba po 0,02 euro už akciją. Kartu su už pirmąjį 2016-ųjų pusmetį jau išmokėtais dividendais įmonė iš viso už 2016 m. siūlo išmokėti 40,01 mln. eurų dividendų.

Daugiau informacijos apie VAS sušaukimą, metinį pranešimą, finansines ataskaitas bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą galite rasti biržos svetainėje – nuoroda.