Spausdinti

„Lietuvos energijos gamybos“ komentaras dėl pažeidimo vykdant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliuojamą veiklą

Spausdinti

2017 m.kovo 10 d.

Šiandien Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) „Lietuvos energijos gamybai“ (LEG) skyrė 5 643 Eur dydžio baudą dėl laiku nepateiktų VKEKK reikalaujamų nepriklausomo auditoriaus audituotų reguliuojamos šilumos gamybos veiklos (tai apima šilumos tiekimą UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“) ataskaitų už 2014 m. Šiuo metu atliekamas šilumos gamybos veiklos ataskaitų auditas už 2014 m. Ataskaitas planuojama pateikti per du mėnesius.

Tai išskirtinė tik su 2014 m. susijusi situacija: už 2015 m. ataskaitas LEG yra pateikusi, 2016 m. ataskaitas taip pat planuoja pateikti nustatytais terminais.

Pažymime, kad LEG nesutinka su sankcijos procedūros taikymu ir yra savo argumentus pateikusi VKEKK. Pagrindinė audituotų ataskaitų pateikimo vėlavimo priežastis – ne visiškai aiški įstatyminė bazė ir pakartotiniai audito paslaugų pirkimai, kuriuos bendrovė buvo priversta atlikti. Pažymėtina, jog pakartotinis audito pirkimas leido bendrovei sutaupyti daugiau nei 50 tūkst. eurų, kurie būtų buvę įtraukti į šios reguliuojamos veiklos sąnaudas ir taip padidinę šilumos kainą Elektrėnų gyventojams.

LEG nuo audituotas ataskaitas parengti reikalaujančio teisės akto pasirodymo iki pat šios dienos bendradarbiavo su VKEKK ir nuosekliai teikė informaciją apie tai, koks yra šio klausimo sprendimo statusas, proaktyviai siūlė pateikti preliminarias ataskaitas bei kitus kompromisus operatyvesniam reikalingų duomenų pateikimui.

Šių ataskaitų rengimo procesas reikalauja didelių laiko bei finansinių sąnaudų, kurios neproporcingos veiklos apimčiai, kadangi ataskaitos turi būti rengiamos pagal reguliacinės apskaitos principus visoms bendrovės vykdomos veiklos rūšims, nors įpareigojimas taikomas tik vienai iš jų. Įpareigojimas atlikti tokių ataskaitų auditą teisės aktuose atsirado tik 2015 m., t. y. jau pasibaigus laikotarpiui, už kurį turi būti parengtos ataskaitos. Be to, LEG nei biudžete, nei pirkimų plane nebuvo ir negalėjo būti iš anksto numačiusi išlaidų tokio audito įsigijimui.

Tam, kad būtų atliktas minimų ataskaitų auditas, LEG turėjo skelbti viešąjį pirkimą audito paslaugoms įsigyti. Pirmąjį pirkimą bendrovei teko nutraukti, nes gautų pasiūlymų kainos smarkiai viršijo numatytą sumą, tad juos teko atmesti dėl per didelės kainos. Tuomet bendrovė organizavo antrąjį pirkimą, kurio procedūros jau baigtos, o sutartis su tiekėju sudaryta.

Skirdama sankciją, VKEKK nenurodė, kokia esminė žala bus padaroma šiuo pažeidimu, taip pat kokie padariniai galimai kiltų asmenų interesams, taip pat nepateikiami kriterijai, kuriais būtų vertinama tokia galimai kilsianti žala, o apsiribojama tik teisės aktų, suteikiančių teisę VKEKK gauti reikalingą informaciją reguliavimo funkcijai atlikti bei sankcijos skyrimo procedūrai inicijuoti, nurodymu. LEG tuo tarpu siekė ir siekia maksimaliai sumažinti reguliuojamas paslaugas perkančių vartotojų patiriamas sąnaudas ir tai atspindi bendrovės veiksmai dėl nutraukto pirmojo audito paslaugų pirkimo.