Spausdinti

Priimta Kruonio HAE penkto hidroagregato montavimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo išvada

Spausdinti

Informacija apie Kruonio HAE papildomo iki 225 MW galios agregato Nr. 5 sumontavimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atrankos išvadą.

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, buveinė Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 278 2907, faks. (8 5) 278 2906, el. p. info@le.lt, www.gamyba.le.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės papildomo iki 225 MW galios agregato montavimas ir eksploatavimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kruonio HAE teritorija, Kruonio seniūnija, Kaišiadorių rajonas.

4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2016-10-21, raštas Nr.(28.2)-A4-10627).

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 dienų  nuo šio skelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje (Rotušės a. 12, Kaunas, tel. 8 37 302607), „Lietuvos energijos gamyba“, AB (Elektrinės g. 21, Elektrėnai, tel. (8 6) 46 03187, el. p. paulius.virkutis@le.lt).

6. Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą suinteresuota visuomenė gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius) per 20 dienų nuo šio skelbimo datos, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai – per 10 dienų nuo šio skelbimo datos arba apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

7. Su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje (Rotušės a. 12, Kaunas, tel. 8 37 302607), „Lietuvos energijos gamyba“, AB (Elektrinės g. 21, Elektrėnai, tel. (8 6) 46 03187, el. p. paulius.virkutis@le.lt) per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės papildomo iki 225 MW galios agregato Nr  5 montavimas ir eksploatacija.

1 priedas. Atrankos išvada dėl Kruonio HAE papildomo agregato Nr.5 montavimo ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo.