Spausdinti

Pagrindiniai gamybos ir pardavimų rodikliai

Spausdinti

Elektros energijos gamybos 2015 m. rodikliai

Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti elektros energiją. Iš viso per 2015 m. parduota beveik 2,007 TWh Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos. Palyginti su 2014 m., 2015 m. visose Bendrovės elektrinėse bendrai pagamintas elektros energijos kiekis išaugo 9 proc., didžiausia dalimi augimą lėmė išaugusi elektros energijos gamyba Elektrėnų komplekse (žr. paveikslą žemiau).

Lyginant atskirų elektrinių gamybos kiekius matyti, kad 2015 m., palyginti su 2014 m., smarkiai mažėjo elektros energijos gamyba Kauno A. Brazausko HE. Šioje elektrinėje 2015 m. pagaminta ir parduota beveik 0,274 TWh elektros energijos. Tai – apie 13 proc. mažiau negu per 2014 m. (0,317 TWh). Kauno A. Brazausko HE veikė mažesniu nei įprasta pajėgumu dėl mažo Nemuno vandens debito.

Kruonio HAE gamybos apimtys, palyginti su praėjusių metų apimtimis, beveik nesikeitė – per 2015 m. elektrinėje pagaminta ir parduota 0,665 TWh elektros energijos – šiek tiek daugiau negu per 2014 m. (0,661 TWh).

Elektrėnų komplekse elektros energijos 2015 m. buvo pagaminta 1,067 TWh (2014 m. – 0,858 TWh). Didėjimą lėmė pasikeitusios viešuosius interesus atitinkančios paslaugos, kuri apima elektros energijos gamybą, būtiną elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, teikimo sąlygos. Remtinos gamybos elektros energija 2015 m. buvo gaminama nepertraukiamai nuo balandžio 15 d. iki spalio 15 d. Pasibaigus šiam laikotarpiui ir šoktelėjus elektros energijos kainoms, kombinuoto ciklo blokas kelias dienas gamino virškvotinę elektros energiją kaip rinkoje konkurencingas įrenginys.

Bendrovės valdomose elektrinėse pagaminta ir parduota elektros energija (TWh)

Elektros energijos pardavimų 2015 m. rodikliai

Per 2015 m. Bendrovė pardavė beveik 2,229 TWh elektros energijos. Tai apie 6 proc. mažiau negu 2014 m., kai buvo parduota kiek daugiau negu 2,448 TWh (žr. paveikslą žemiau).

Biržoje ir nepriklausomiems tiekėjams parduota 24 proc. mažiau. Pagrindinė tokį sumažėjimą lėmusi priežastis yra tai, kad vis didesnę Bendrovės prekybos elektros energija portfelio dalį sudarė nebe prekyba fizine elektra, o prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (daugiausia – kainų skirtumo kontraktais).

Nuo 2013 m. sausio 8 d. Bendrovė vykdo paskirtosios įmonės funkcijas, t. y. superka visą vėjo jėgainėse prognozuojamą pagaminti elektros energiją ir parduoda ją „Nord Pool“ elektros biržos Lietuvos prekybos zonoje. Per 2015 m. biržoje parduota 0,58 TWh vėjo jėgainėse pagamintos elektros energijos.

Bendrovės elektros energijos pardavimai vidaus rinkoje (TWh)