Spausdinti

Projektai

Spausdinti

Šiuo metu pagrindiniai „Lietuvos energijos gamybos“ projektai yra:

Vėjo elektrinių parko Kruonio HAE teritorijoje įrengimo parengiamieji darbai.
„Lietuvos energijos gamyba“ siekia parengti galimybių studiją, kuri leistų įvertinti vėjo elektrinių parko Kruonio teritorijoje potencialą.

• Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės 5 agregato montavimas ir eksploatacija.
Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės gamybos pajėgumų išplėtimas numatytas pastatant penktąjį - kur kas lankstesnį ir efektyvesnį - 225 MW galios hidroagregatą.

Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje sukūrimas.
„Lietuvos energijos gamyba“ kartu su kitomis šalies institucijomis siekia pritraukti į šią teritoriją užsienio investuotoją, besispecializuojantį stambių, regionus aptarnaujančių duomenų centrų, aukštųjų technologijų veikloje.

• Kuro ūkio sutvarkymo programos I etapas.
„Lietuvos energijos gamyba“ atsisako veiklos, kurios metu naudojamas mazutas. Programos metu siekiama optimizuoti EK turimus kuro ūkio įrenginius, sutvarkyti teritoriją pagal aplinkos apsaugos reikalavimus.

Syderių geologinės struktūros tyrimai ir modeliavimas siekiant įrengti požeminę gamtinių dujų saugyklą.
Lietuvos energetinį saugumą sustiprinti galinčios Syderių požeminės gamtinių dujų saugyklos seisminio ir geologinio vertinimo projektas, prie kurio sėkmingo įgyvendinimo finansiškai prisideda ir „Lietuvos energijos gamyba“.